WEB SKUPINA 2022./2023.


VRIJEME ODRŽAVANJA: četvrtak, 7. sat


ŠKOLSKI KALENDAR


Učenici će: 

  • razvijati svoju kreativnost i poduzetnički duh, biti osposobljeni za postavljanje, vrednovanje i ostvarivanje osobnih ciljeva 
  • znati planirati svoj rad i ostvarivati planove razviti inicijativnost, ustrajnost u aktivnostima, posebno u učenju 
  • razložno i učinkovito rabiti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju  
  • razviti organizacijske sposobnosti za donošenje odluka, 
  • postavljanje ciljeva, rješavanje problema, planiranje i vođenje steći vještine razvijanja dobrih odnosa s vršnjacima, razviti suradničko učenje prihvaćajući uzajamnu komunikaciju, rješavanje problema raspravom, razgovorom i dijalogom

5

POVEZNICA: FACEBOOK