DIGITALNE TEHNOLOGIJEIZVJEŠĆE O ISTRAŽIVANJU: DIGITALNE TEHNOLOGIJE U 21. STOLJEĆU – ISTRAŽIVANJE KORIŠTENJA DIG. TEHNOLOGIJE U NASTAVI I KOD KUĆE, AKTIVNOST I MOTIVACIJA UČENIKA 

U sklopu Tima za medijsku djelatnost, učiteljice Martina Kolovrat i Josipa Baljkas Klisović provele su anonimno istraživanje učenika 3. – 8. razreda na temu „Digitalne tehnologije u 21. stoljeću – korištenje digitalne tehnologije u nastavi i kod kuće, aktivnost i motivacija“. Ispitano je ukupno 173 učenika Katoličke osnovne škole u Šibeniku u periodu od 12.-16. lipnja 2023. godine. 

Proteklih godina često se susrećemo s temama suvremene nastave, igre u nastavi i korištenja digitalne tehnologije u svrhu unapređivanja poučavanja i učenja. Neki stručnjaci navode kako je sustav odgoja i obrazovanja osvježen i promijenjen uvođenjem digitalne tehnologije u nastavu. Svjedoci smo kako nam je upravo ona pomogla prevladati period online nastave u doba korona pandemije kad su škole bile zatvorene i kako su svi sudionici tog procesa, htjeli- ne htjeli, usvajali digitalne vještine potrebne za aktivno sudjelovanje u nastavi. Međutim, je li digitalna tehnologija učenicima služi za veću aktivnost i motiviranost u nastavnom procesu i učenju kod kuće ili je pak češće koriste za zabavu (društvene mreže, igranje igrica i sl.) pitanje je koje su učiteljice htjele istražiti.  

Od 173 ispitana učenika, njih 125 je odgovorilo kako je zadovoljno učestalošću korištenja uređaja i aplikacija pri učenju u školi. Također, njih 140 navodi kako im je pohađanje nastavnog predmeta Informatika pomoglo da se upoznaju s većinom digitalnih alata koje trenutno znaju koristiti. Jedna od pomalo očekivanih činjenica bila je da 62 učenika provodi više od 3 sata koristeći neki digitalni uređaj. Međutim, zabrinjavajući je podatak da od tih 62 učenika, samo 4 učenika koriste dig. uređaje zbog učenja, a njih 58 odgovara da dig. uređaje koriste samo zbog zabave (društvene mreže, igranje igrica i sl.). Nadalje, ako promatramo ukupan broj ispitanika i svrhu korištenja dig. uređaja taj podatak nimalo ne odstupa od prethodnog rezultata. Naime, od njih 173 za potrebe škole (učenja) dig. uređaje koristi 18 učenika (10,4%), dok za potrebe zabave koriste njih 155 (89,6%). Svijest o svrsi korištenja digitalnih uređaja u slobodno vrijeme preslikava se i na mišljenje o svrsi korištenja digitalnih uređaja na nastavi, pa je tijekom anketiranja na pitanje „Kako bi htio koristiti dig. uređaj na nastavi?“ više učenika pitalo „Zašto nije ponuđeno samo igranje igrica, bez ovo „edukativnih“?“ Ipak, na nastavi, digitalni uređaji koriste se svrhovito: za istraživanje potrebnih sadržaja, za izradu digitalnih sadržaja, za ponavljanje gradiva kroz kvizove i razne pitalice i sl. Međutim, kad je riječ o aktivnosti u nastavnom procesu uz korištenje digitalnih uređaja, većina učenika odgovara da nisu aktivni više nego inače i kako im je svejedno koriste li digitalne uređaje. Što se tiče motiviranosti, većina njih navodi kako su više motivirani kad na nastavi koriste digitalne uređaje. S tim su hipoteze djelomično potvrđene. Unatoč prethodno spomenutoj manjoj aktivnosti (koju bi valjalo dodatno istražiti), većina učenika navodi da je suvremena nastava u kojoj se koriste digitalni uređaji puno bolja i zanimljivija od frontalne nastave. 

Josipa Baljkas Klisović i Martina Kolovrat, učiteljice Informatike