7.3. Uređivanje glavnog slajda, zaglavlje i podnožje


LINK: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/a595895b-0f78-4862-9bc8-e01350cd99d4/


MATRICA SLAJDA (GLAVNI SLAJD)

Matrica slajda element je predloška dizajna koji sadržava informacije o predlošku – stilove fonta, veličinu rezerviranih mjesta, dizajn, sheme boja, …

PowerPoint razlikuje tri vrste matrice:

•matricu slajda

•matricu brošure

•matricu bilješki

IZGLED SLAJDA

Izgled slajda je dio matrice slajda koji određuje razmještaj teksta i objekata na slajdu.

Izgledi sadržavaju rezervirana mjesta za tekst i višemedijske sadržaje.

Izgled može sadržavati i grafičke oblike te tekstualne okvire.

MOGUĆNOSTI MATRICE SLAJDA

U matrici slajda možemo:

•izmijeniti i oblikovati font na svakoj razini

•izmijeniti i oblikovati grafičke oznake

•umetati crteže

•mijenjati položaj i veličinu rezerviranog mjesta

•obrisati rezervirana mjesta

•oblikovati pozadinu

LOGOTIP

Logotip je posebna vrsta slike ili kombinacija teksta i slike, koji na osobit način predstavlja tvrtku, proizvod ili projekt.

ZAGLAVLJE I PODNOŽJE

U PowerPointu rabimo dvije neovisne vrste zaglavlja i podnožja:

•podnožje namijenjeno prikazu na slajdu

•zaglavlje i podnožje za stranice bilješki i brošura

Oblikujemo ih u prikazu Matrice slajda, a upisujemo preko kartice Umetanje u grupi naredbi Tekst.