7.1. Grafički i dodatni elementi prezentacije


LINK: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/a6b4897c-ebab-4485-92f1-c73b1f56cc2f/


PODSJETIMO SE…

U 5. razredu upoznali smo program za izradu prezentacija – PowerPoint.

Datoteke nastale u programu PowerPoint imaju nastavak .pptx.

Upoznali smo pojmove:

Slajd i rezervirano mjesto

Animacijski prikazi

Prijelazi između slajdova

Dijaprojekcija

OSNOVNI GRAFIČKI OBLICI

Gotove oblike u PowerPointu umećemo na kartici Umetanje, a zatim u grupi naredbi Ilustracije kliknemo na gumb Oblici.

TEKST U PREZENTACIJI

Tekst najčešće dodajemo u rezervirana mjesta no možemo ga dodati i izvan njih i to:

•u tekstne okvire

•na grafičke oblike

•ukrasni tekst – WordArt

Ove mogućnosti nalazimo na kartici Umetanje.

WordArt je vrsta ukrasnog teksta.

DODATNI ELEMENTI PREZENTACIJE

Osim navedenih, u prezentaciju možemo dodavati i dodatne elemente iz izbornika ili rezerviranih mjesta.

Dodatni elementi su: •tablica

grafikon

SmartArtgrafika

TABLICA

Za dodavanje tablice iz rezerviranog mjesta odaberemo gumb Tablica, nakon čega upisujemo broj redaka i stupaca buduće tablice.

GRAFIKON

Za dodavanje grafikona iz rezerviranog mjesta odaberemo gumb Grafikon, nakon čega, ovisno o vrsti i količini podataka, u dijaloškom okviru odabiremo vrstu grafikona.

SMART ART

posebnavrsta grafičkog prikaza podataka kojim prikazujemo odnose među podatcima

•za dodavanje iz rezerviranog mjesta odaberemo gumb SmartArt

SmartArt je vrsta grafičkog prikaza podataka kojim prikazujemo odnose među podacima.