4.2. Oblikovanje zaglavlja i podnožja, pisanje teksta u više stupaca