3.6. Korak po korak do rješenja


LINK: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/9c78462a-d0d7-4774-b8b8-9d9f4a7dbdbe/

U svim dosadašnjim zadatcima bavili smo se većinom jednostavnim primjerima uporabe različitih naredbi programskog jezika Python.

Naučili smo:

•ispitati djeljivost nekim brojem

•kako u nekom intervalu pronalaziti brojeve koje zadovoljavaju određeno svojstvo

•izdvojiti znamenke nekog broja i slično

Kako pristupiti rješavanju nekog složenog problema?

Osnovna ideja u rješavanju složenijih problema je analiza problema te njegova raščlamba na manje dijelove čija rješenja već poznajemo ili smatramo da su dovoljno slična nekom otprije poznatom rješenju.


NAREDBA RANDINT()

Naredba randint() nalazi se unutar modula random i služi za odabir slučajnog cijelog broja iz nekog raspona brojeva.

Kao i modul za crtanje, ovaj modul je potrebno aktivirati prije nego što želimo upotrebljavati njegove naredbe.

RAČUNALNI PROGRAM BR. 1

OBJAŠNJENJE:

  1. aktivacija modula random
  2. ispis poruke igraču
  3. pohranjivanje slučajno odabranog broja u varijablu n
  4. stvaranje varijable pokusaj kojoj se pridružuje početna vrijednost nula (0), a predstavljat će pokušaje igrača dok ne pogodi broj
  5. pokretanje petlje while, igrač počinje pogađati broj. Ako igrač pogodi broj, izvršenje se zaustavlja
  6. ispis poruke da je broj pogođen

RAČUNALNI PROGRAM BR. 2 (nadogradnja prethodnog programa)

Dogradimo program tako da pri svakom pokušaju ispiše poruku ako igrač nije pogodio te da pokuša ponovno.

RAČUNALNI PROGRAM BR. 3 (nadogradnja prethodnog zadatka)

Dogradimo program tako da nas program pri svakom promašaju usmjerava je li slučajno odabrani broj veći ili manji od unesenog.

RAČUNALNI PROGRAM BR. 4 (nadogradnja prethodnog zadatka)

Ako želimo saznati u kojem pokušaju je broj pogođen stvoriti ćemo varijablu koja bilježi svaki igračev pokušaj pogađanja slučajnog broja.


DOMAĆI RAD (FORMS): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FvJamzTGgEurAgyaPQKQkRh3kbBcIm1DpU4pwdxqKUlUM1dINk1NQklQSU1aV0E5WTVSVzhLUk8xMC4u