3.1. Jednostavno grananje: naredba if


LINK: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/42d4f70e-4f60-4987-a5ea-c30bf3730ac5/Logički izjava – izjava čiju istinitost ili neistinitost možemo dokazati.

Logički uvjet – uvjet koji kao rezultat vraća dvije vrijednosti: DA (istina) ili NE (laž).

Relacijski operatori – operatori koji se upotrebljavaju za postavljanje pitanja u uvjetima.

Grananje – oblik algoritamske strukture u kojoj se koriste logički uvjeti (odluke).

Logički operatori – povezuju više uvjeta pri slaganju odluke u logički izraz.

Naredba if – naredba koja se upotrebljava za donošenje odluka u programima.