2.5. Vrste datoteka, organizacija podataka na računalu i mrežnom mjestu u Oblaku


LINK: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/4318e905-6aba-4ce9-b9d7-65f256dde96b/


Datoteka (File) – digitalni zapis na spremniku računala, koji uobičajeno sadržava jednu vrstu podataka (program, sliku, video, tekst, glazbu i sl.)

Programska datoteka – sadrži instrukcije koje procesor razumije te ih pokretanjem ove vrste datoteka izvršava.

Znakovna datoteka – sadržava tekst bez informacija o njegovu oblikovanju. Znakovi u ovoj datoteci kodirani su nekom normom (ANSI, UTF-8 i sl.).

Datoteka dokumenta – vrsta datoteke koju korisnik stvara u nekom primjenskom programu (npr. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Bojanje i sl.).

Datotečni nastavak (File Extension) – identificira vrstu ili oblik datoteke. Nastaje prilikom spremanja datoteke kada korisnik pri spremanju upisuje ime datoteke, a program u kojem datoteka nastaje dodaje datotečni nastavak koji je od imena datoteke odijeljen točkom (npr. Parkovi prirode.pptx). 

Po datotečnom nastavku .pptx znamo da je datoteka nastala u programu MS PowerPoint i da sadrži prezentaciju).

Mapa (Folder) – je mjesto (prostor) na pomoćnom spremniku (memorijskom uređaju), koje korisnik izrađuje radi bolje organizacije datoteka, na koje spremamo datoteke.

Hijerarhijska organizacija mapa – vrsta organizacije mapa koja se temelji na načelu nadređenosti i podređenosti. Mape na višoj hijerarhijskoj razini nadređene su mapama na nižim razinama.

Staza, put, putanja (path) – predstavlja adresu datoteke. U Stazi su iza oznake pomoćnog spremnika (memorijskog uređaja) redom navedene mape od najviše hijerarhijske razine sve do mape najniže hijerarhijske razine u kojoj se nalazi određena datoteka.

Sažete datoteke i mape – datoteke i mape kojima je uporabom programa za sažimanje smanjena veličina, nakon čega zauzimanju manje prostora na memorijskom spremniku.

Izdvajanje datoteka i mapa – postupak suprotan sažimanju, kojim se smanjene datoteke i mape vraćaju u izvornu veličinu.

Mrežno mjesto u oblaku (OneDrive) – mrežna usluga kojom se korisnicima omogućava spremanje datoteka i podataka na računalo poslužitelj na internetu. Svi učenici i učitelji mogu potpuno besplatno koristiti OneDrive uslugu, te spremati datoteke i koristiti memorijski prostor od 1 TB – dovoljno je poznavati svoje korisničke podatke (AAI@EduHr).


Datoteka, vrste datoteka

Datoteka (File) je digitalni zapis na spremniku računala.

Zapis uobičajeno sadržava jednu vrstu podataka (program, sliku, video, tekst, glazbu, …) a može sadržavati i raznovrsne podatke.

Programske datoteke stvaraju programeri koristeći se programskim jezicima.

Sadržavaju instrukcije koje procesor razumije te ih njihovim pokretanjem izvršava. Najčešće nastavak koji ove datoteke imaju je .exe (executable).

Znakovne datoteke sadržavaju samo tekst bez informacija o njegovu oblikovanju.

Svaki znak znakovne datoteke kodiran je nekom normom.

Datoteke dokumenata stvaramo u nekom primjenskom programu. Primjerice, kada spremamo prezentaciju izrađenu u programu PowerPoint, na spremnik računala ćemo zapravo spremiti zapis oblika .pptx.

Prepoznajemo ih i razlikujemo prema njihovu izgledu ili po datotečnom nastavku (obliku zapisa).

Datotečni nastavak

Identificira vrstu ili oblik datoteke. Svaka datoteka ima datotečni nastavak koji se dodaje nazivu datoteke pri njezinu spremanju.

Ako želimo vidjeti datotečni nastavak, njegov prikaz možemo uključiti u Exploreru za datoteke na kartici Prikaz u grupi alata Pokaži/sakrij.

Datoteke spremamo na pomoćne spremnike. Mjesto na pomoćnom spremniku na koje spremamo datoteke naziva se mapa (folder).

U mape osim datoteka možemo spremati i druge mape (podmape).

Hijerarhijska organizacija

Ovakva organizacija mapa temelji se na načelu nadređenosti i podređenosti.

Pronalaženje datoteka

Datoteke možemo tražiti po adresi datoteke ili koristeći program Explorer za datoteke.

Sažimanje datoteka i mapa

Sažimanjem mapa i datoteka smanjujemo njihovu veličinu, a time i prostor potreban za njihovu pohranu na spremniku računala. Sadržaj mapa i datoteka ostaje nepromijenjen.

Neki od programa za sažimanje su:

•WinRar

•WinZip

•7 zip

•…