2.2. Stvaranje baze podataka


LINK: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/7aa0950c-2408-49a5-a89a-1afc3df4b4d6/


Microsoft Access – program iz Microsoft Office paketa za izradbu te učinkovit rad s bazama podataka.

Atributi – pobliže opisuju entitet baze. Npr. za entitet kemijski element, atributi su: naziv, simbol, atomski broj, relativna atomska masa … Prema atributima stvaramo nazive polja baze.

.accdb – datotečni nastavak baze podataka nastale u programu Access.


PRIMJER: Stvaranje baze podataka – entitet kemijski elementi periodnog sustava

Prije početka stvaranja baze na računalu, potrebno je dobro isplanirati izradu baze. Potrebno je odrediti namjenu baze te tko će je i u koju svrhu rabiti.

Nakon što smo odredili entitete, trebamo odrediti i sve potrebne atribute koji će ih najbolje opisati.

Atributi će biti polja u bazi, zato treba odlučiti kakve ćemo im nazive dati. Svakako treba odrediti broj potrebnih tablica i vrste odnosa (relacija) među njima te primarni ključ. Također moramo prikupiti i pripremiti materijale s podatcima koji će nam poslužiti pri stvaranju baze.


OBILJEŽJA PROGRAMA, BAZA PODATAKA (MS ACCESS)

Accessov dokument je baza podataka. Naziv datoteke najčešće određujemo prema entitetima baze, a datotečni nastavak je .accdb (access database).

** Otvaranjem programa pokazat će nam se početni zaslon Accessa, na lijevoj su strani zaslona nedavno otvarane baze, a na desnoj ponuđeni predlošci. Zadani je predložak prazna baza podataka.

** Klikom na zadani predložak (prazna baza podataka aplikacije za stolna računala), u ponuđeni dijaloški okvir treba upisati naziv koji želimo dati našoj bazi koju stvaramo (Periodni sustav – tvoje ime i prezime), odabrati mapu u koju ćemo spremiti datoteku i kliknuti na gumb Stvori.

** Klikom na gumb Stvori otvoriti će se prozor programa, u kojem se u navigacijskom prozoru pojavila stvorena tablica privremenog naziva Tablica1.

** Klikom na gumb Prikaz u otvoreni dijaloški okvir potrebno je upisati željeni naziv tablice (KemijskiElelemnti) te spremiti klikom na gumb U redu. Nakon spremanja, otvorit će se prozor Prikaz dizajna s ponuđenim nazivom prvog polja ID (identifikator) koje je određeno kao primarni ključ (simbol ključića). Za polje ID ponuđena je i vrsta podataka Samonumeriranje.

** Ponuđeni Naziv polja ID, kao i Vrstu podataka Samonumeriranje možemo prihvatiti. Sada je potrebno, prema planu, a ispod polja ID upisati i ostale nazive polja (atribute) te odrediti vrstu podataka za ta polja).

** Nakon što smo upisali nazive polja, odredili vrstu podataka te upisali opis polja, potrebno je poljima kojima smo, kao vrstu podataka, odredili kratki tekst, (u Svojstvima polja – općenito) odrediti i Veličinu polja. Ona se sređuje prema broju znakova najduže riječi koju planiramo upisati u to polje. Potrebna Veličina polja AgregStanje je 9 (jer najduže riječi plinovito i sintetski, koje ćemo upisivati u to polje, imaju 9 znakova. Zato ćemo za veličinu polja umjesto ponuđenih 255 upisati 9.

!!! Veličina polja – najveći broj znakova (za vrstu podataka Kratki tekst) koji se može upisati u polje je 255. Potrebno je (ovisno o najdužem podatku koji ćemo upisati u to polje) rabiti što manji broj znakova, umjesto ponuđenih 255. Na taj će se način podatci brže obrađivati, a ujedno će manje memorijskog prostora biti potrebno za spremanje baze. !!!

** U polju RelAtomMasa izaberemo za vrstu podataka Broj, mijenjamo Veličinu polja u Decimalni, kao oblik stavljamo Opći broj te postavljamo za Skala vrijednost 4 (najveći broj znamenki koje se mogu spremiti desno od decimalnog zareza).

** Nakon što smo dizajnirali tablicu KemijskiElementi, klikom na gumb Prikaz podatkovne tablice te klikom na gumb Da potvrđujemo spremanje tablice. Naša je tablica (baza) sada spremna za unos podataka.

** Na dnu tablice su navigacijske kontrole kojima se možemo kretati kroz slogove, dodavati nove prazne zapise, uključiti ili isključiti postojeći filtar te pretraživati bazu.

** Kretanjem mišem kroz tablicu bilo bi gubljenje vremena, zato se nakon upisa podataka u polje zapisa, u sljedeće polje (udesno) prebacujemo najčešće tipkom Enter ili tipkom Tab. Povratak u prethodno polje (ulijevo) činimo kombinacijom tipki Shift + Tab. Kretanje tablicom moguće je i strelicama na tipkovnici.

PROVJERITE SVOJE ZNANJE:


ONLINE NASTAVA, 20. 1. 2022. (8.B)