2.2. Prijenos podataka mrežom


LINK: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/0a11a75f-6b4f-4ca8-8cd0-0094e555dd03/


Paketni prijenos podataka – prijenos datoteke mrežom na način da se ona dijeli na male pakete, koji se jedan po jedan prenose mrežom.

Računalo pošiljatelj – dijeli datoteku na pakete i šalje ih u mrežu.

Usmjernik (Router) – mrežni uređaj koji usmjerava podatkovne pakete najboljim putem kroz labirint mreže. Njegova glavna zadaća je prosljeđivanje paketa iz jedne mreže u drugu.

Računalo primatelj – prima i provjerava pristigle pakete te ih ukoliko su ispravni spaja u datoteku nakon čega je ona potpuno jednaka prvotnoj datoteci poslanoj s računala pošiljatelja.

Norma za prijenos (Protocol) – skup dogovorenih pravila koja osiguravaju pouzdan prijenos podataka putem računalne mreže.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) – najpoznatija je norma za prijenos podataka na kojoj je utemeljen internet.

Javna IP adresa – jedinstvena adresa npr. usmjernika prema internetu ili adresa nekog mrežnog sjedišta na nekom poslužitelju.

Privatna IP adresa – adresa koja nije jedinstvena (može se ponavljati, ali ne u istoj lokalnoj mreži). Pri izlasku korisnika na internet, privatna IP adresa pretvara se u javnu.

Statička IP adresa – koriste je računala koja su stalno spojena na internet (mrežni poslužitelji).

Dinamička IP adresa – dodjeljuje je pružatelj internetskih usluga prilikom spajanja korisnika na internet, ili je dodjeljuje Usmjernik prilikom spajanja nekog mrežnog uređaja u lokalnu mrežu.

Ping – naredba koja se upisuje u naredbeni redak kako bismo testirali vezu između dvaju uređaja na mreži.


Paketni prijenos podataka, dijelovi paketa

Prijenos podataka između računala u mreži obavlja se kao kontinuirani tijek niza bitova.

Datoteka koju prenosimo mrežom dijeli se u male dijelove koji se nazivaju paketi pa se takav način prijenosa naziva paketni prijenos podataka.

Dijelovi svakog paketa su:

zaglavlje (header) – sadržava podatke o primatelju i pošiljatelju

tijelo s podatcima

začelje (flag) – dio paketa namijenjen provjeri ispravnosti isporuke

Načini prijenosa

Računalo  – pošiljatelj dijeli datoteku na pakete i šalje ih u mrežu.

usmjernik (router) – mrežni uređaj koji povezuje različite računalne mreže te usmjerava pakete do računala primatelja.

preklopnik (switch) – mrežni uređaj koji upravlja paketima.

Računaloprimatelj provjerava pristigle pakete te ih, ako su ispravni, spaja u datoteku.

Norme za prijenos

Norme za prijenos – protokoli skupovi su dogovorenih pravila koji osiguravaju pouzdan prijenos podataka putem računalne mreže.

Najpoznatija norma za prijenos podataka na kojoj je utemeljen Internet je TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Ip adrese

Svako računalo spojeno na mrežu ima svoju jedinstvenu adresu – IP adresu.

Razlikujemo:

javne IP adrese – jedinstvene, npr. adresa usmjernika ili adresa mrežnog sjedišta na jednom od poslužitelja.

privatne IP adrese – koriste se u lokalnim mrežama, nisu jedinstvene i mogu se ponavljati, ali ne u istoj mreži.

Statičke i dinamičke adrese

Prema načinu dodjele, razlikujemo:

statičke (nepromjenjive) IP adrese – imaju ih računala stalno spojena na internet poput mrežnih poslužitelja.

dinamičke (promjenjive) IP adrese – dodjeljuju ih pružatelji internetskih usluga.