2.2. Mape i datoteke


LINK: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/3d6e2d9d-0e64-4d63-a459-e35a32768e69/


Što su mape i datoteke?

U radu s računalom važno nam je kako najlakše pronaći i pristupiti nekom programu ili podatku. Računalo sprema programe i podatke na sličan način kako se spremaju stvari u školskoj torbi ili likovni radovi u likovnoj mapi. U školskoj torbi se nalaze knjige, bilježnice i pernica, a u pernici se nalazi mnogo olovaka, gumica i sl. U mapi za likovnu kulturu nalaze se razni likovni radovi. Na isti način računalo u svojim spremnicima sprema mape i datoteke.

Datoteka je zapis različitog sadržaja koji se na organiziran način sprema u spremnik računala. To može biti slika, zvuk, video itd. Svaka datoteka ima svoje ime koje se sastoji od dva dijela odvojena točkom. Prvi dio je ime datoteke. Drugi dio je datotečni nastavak. Datotečni nastavak pokazuje vrstu datoteke, ukazuje na program u kojem je datoteka nastala i kojim programom se datoteka može otvoriti.

Važna napomena!

Ukoliko korisnik samostalno promijeni datotečni nastavak, datoteka postaje neupotrebljiva.

Mape

Datoteke se spremaju u mape. Mapa je prostor na spremniku ili oblaku u koju spremamo datoteke ili druge mape. Svaka mapa ima svoje ime. Ovakav način spremanja i organizacije podataka u računalu zove se stablasta struktura mapa.

U stablastoj strukturi mapa spremnici predstavljaju deblo, a mape i njihove podmape predstavljaju grane, a datoteke predstavljaju lišće na granama.

Program namijenjen radu s mapama i datotekama se zove Eksplorer za datoteke, a pokreće se iz programske trake ili iz izbornika Start

  • U dijelu višerazinskog prikaza (1) vidimo spremnik Lokalni disk (C:) sadrži Mapu A koja sadrži Mapu B i Mapu C (njezine podmape). 
  • U drugom dijelu prozora (2) uočavamo da se u Mapi A također nalaze još i tri datoteke (Dokument.docx, Prezentacija.pptx i Slika.bmp).

Mape i datoteke su spremljene na neki spremnik računala. Stoga je put do njihovog smještaja, (odredišta) točno određen. Taj put ili putanja sadrži ime spremnika i mapa u kojima se nalazi promatrana datoteka. Put do mape i datoteke može biti dug i složen (ovisno kroz koliko podmapa moramo proći do željene datoteke).

Uređaji i mape u putanji odvojeni su kosom crtom „\“. Putanja do datoteke Dokument.docx glasi: