2.1. Računalne baze podataka


LINK: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/0e069736-4510-436b-a176-a3b7066dd826/


 • od rođenja nas cijeli život prate mnogobrojni zapisi koji se vode u različitim zbirkama podataka
 • zbirka zapisa: knjiga rođenih – Zavod za zdrastveno osiguranje – matična knjiga….
 • računalna zbirka podataka – e-dnevnik, e-matica, e-Građani, eVisitor…

 • Zašto je dobro imati sve podatke pod nadzorom?
 • Je li važna brzina kojom dolazimo do potrebnog podatka?

Računalne baze podataka gotovo su potisnule one baze koje su se vodile i još možda negdje vode u obliku knjiga, imenika i kartica.

Jedan od razloga je mogućnost pristupa bazi s bilo kojeg mjesta (dovoljno je imati računalo ili drugi uređaj s pristupom mreži te pristupne podatke).

Drugi je razlog jednostavno pretraživanje (pronalaženje potrebnih podataka u vrlo kratkom vremenu.


javne ONLINE baze podataka

PRIMJER : IMDb (Internet Movie Database)

 • do podataka dolazimo putem interneta
 • neke su druge dane na uporabu uz prethodnu registraciju (e-građani) ili pak samo određenim kategorijama korisnika (učitelji, učenici, roditelji…)

ONLINE baze znanja

 • pomažu korisniku da što jednostavnije i brže pronalaze znanje iz što više pouzdanih izvora, a sve na jednom mjestu
 • sadržavaju znanje u obliku skupa činjenica i pravila (enciklopedija, leksikoni, rječnici…)
 • u njihovo stvaranje se uključuju stručnjaci iz pojedinih područja, stoga su informacije u njima vrlo pouzdane
 • baza znanja poput Wikipedije, podatcima i činjenicama mogu popunjavati svi zainteresirani (nisu nužno stručnjaci iz odrđenog područja o kome pišu)
 • zbog mogućnosti nailaska na netočne i nepouzdane informacije, moramo biti posebno oprezni pri uporabi takvih baza znanja kao izvora informacija

BAZA PODATAKA (DATABASE)

 • dobro organizirana zbirka podataka na računalu
 • svrha je imati sve potrebne podatke na okupu, jednostavno ih pretraživati te prikazivati na raličite načine
 • program ACCESS iz Microsoft Office paketa
 • program služi za izradu te učinkovit rad s bazama podatka
 • Accessov dokument je baza podataka, datotečni nastavak je .accdb (access database)

ENTITET BAZE

 • sve ono o čemu želimo prikupljati i pohranjivati podatke (učenik, zaposlenik, automobil, igrač, država…)
 • svaki stvarni ili nestvarni, živi ili neživi subjekt baze podataka
 • svaki entitet ima svoje ATRIBUTE i VRIJEDNOSTI ATRIBUTA.

TABLICA (OSNOVNI OBJEKT BAZE PODATAKA)

 • TABLICA (Table) – osnovni objekt baze podataka, rabi se kao spremište podataka
 • sastoji od stupaca i redova.

POLJE (FILED)

 • POLJE (Field) je stupac u bazi podataka
 • u svakom polju se nalaze istovrsni podatci (npr. u polju NaslovDjela nalaze se svi naslovi lektirnih djela)
 • izradu baze podataka počinjemo upisvianjem naziva polja za koje odmah odabiremo kakvu će vrstu podataka sadržavati (tekst, broj, datum…), određujemo veličinu tog polja te mogući opis
 • tek nakon imenovanja svih polja baze (određivanja vste, veličine i opisa), baza je spremna za unos podataka (zapisa ili slogova) u tablicu baze.

ZAPIS ILI SLOG (RECORD)

 • redak u tablici baze podataka
 • u svakom se retku nalaze svi podatci (vrijednosti atributa određenog entiteta baze), ako je entitet lektira, to su svi podatci o jednom lektirnom djelu

IDENTIFIKATOR (ID)

 • jedno od polja baze u kojem su podatci jednoznačno određeni (tj. ne možemo u tom polju imati dva ista podatka)
 • identifikator često nazivamo i primarni ključ (primary key)
 • danas se u bazama podataka u Hrvatskoj (kada su osobe entitet baze), kao indentifikator najčešće koristi OIB – osobni identifikacijski broj, jer je jednoznačan za svaku osobu.

PLOŠNA BAZA

 • podatci jednostavne baze podataka pohranjeni u jednu tablicu

RELACIJSKA BAZA PODATAKA

 • podatke u složenijim bazama, nastojeći ih učinkovitije organizirati, razdvajamo u više jednostavnih tablica
 • nastale tablice povezujemo kako ne bismo morali pisati više puta iste podatke u različite tablice
 • tablice povezujemo preko identifikatora (primarnog ključa)
 • povezivanjem tablica stvaraju se odnosi među njima (relacije)


https://androidayuda.com/ny/mapulogalamu/mndandanda/3-ufulu-njira-kahoot-kwa-kuthamanga-mipikisano/

https://www.skolskiportal.hr/nastava-na-daljinu/izrada-obrazaca-i-testova-u-aplikaciji-microsoft-forms/