2.1. Povezivanje računala i ostalih uređaja u računalne mreže


LINK: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/71fbaf72-c9ae-4696-b71e-e2656b15330d/


Računalna mreža (Network) – skup povezanih računala i ostalih uređaja koji mogu međusobno komunicirati radi razmjene podataka putem žične ili bežične veze.

PAN (Personal Area Network) – osobna računalna mreža (spajanje računala, pametnih telefona i ostalih uređaja koji se mogu naći u blizini neke osobe.

LAN (Lokal Area Network) – lokalna je mreža namijenjena povezivanju računala i drugih mrežnih uređaja na manjim udaljenostima (kuća, ured, zgrada), uređaje u nju možemo spajati žično (UTP kabelima) ili bežično (WLAN).

MAN (Metropolitan Area Network) – mreža koja se prostire preko područja jednog grada (npr. usluga besplatnog bežičnog povezivanja s internetom u nekom turističkom mjestu).

WAN (Wide Area Network) – široko rasprostranjena mreža koja pokriva veće zemljopisno područje (države, kontinente), najveća WAN mreža je internet. Za povezivanje je potrebna vanjska telekomunikacijska infrastruktura.

Mreža neravnopravnih računala – korisnik, poslužitelj (Client- Server) – u ovoj vrsti mreže više korisničkih računala povezano je s jednim poslužiteljem. Korisnik je u pravilu uvijek slabije računalo, a poslužitelj „moćno“ računalo, koje je na raspolaganju 24 sata na dan / 365 dana u godini.

Računalo korisnik (Client) – računalo na kojem uobičajeno radi jedan korisnik, a svrha mu je preuzimanje podataka sa poslužitelja ili slanje podataka na poslužitelj.

Računalo poslužitelj (Server) – pruža usluge računalu korisnika (u lokalnoj mreži najčešće pruža mogućnost korištenja nekim resursom – pisač, pristup internetu, program …), na njima su često smješteni sadržaji koji mogu biti dostupni za preuzimanje na računalo korisnika.

Mreža ravnopravnih računala – čvor-čvor (peer to peer, P2P) – u ovoj vrsti mreže sva računala su ravnopravno povezana, što znači da ravnopravno komuniciraju te se služe zajedničkim resursima. Svako računalo u ovoj vrsti mreže je istovremeno i korisnik i poslužitelj.

Mrežni profil Javno (Public) – skrit će računalo od drugih uređaja na mreži čime će biti onemogućena zajednička uporaba pisača ili dijeljenje mapa (razmjena datoteka).

Mrežni profil Privatno (Privat) – namijenjen uporabi u pouzdanoj mreži (kućna mreža, mreža na poslu). Računalo je vidljivo ostalim uređajima na mreži, čime je omogućena zajednička uporaba pisača, dijeljenih mapa (razmjena datoteka).

Radna grupa (Workgroup) – omogućava povezivanje više računala i ostalih uređaja u lokalne (žične ili bežične mreže), na ravnopravnoj osnovi.


Računalna mreža

Računalna mreža je skup povezanih računala koja mogu međusobno komunicirati radi razmjene podataka putem nekog medija za prijenos podataka.

Računalnu mrežu čine najmanje dva međusobno povezana računala.

Računalnu mrežu čine strojna i programska oprema:

•računalo primatelj / pošiljatelj

•mediji za prijenos podataka (žične, optičke i bežične veze)

•norme za prijenos podataka (protokoli)

•uređaji za povezivanje i upravljanje komunikacijom (mrežna kartica, preklopnik i usmjernik)


Prednosti računalnih mreža

•brzo pronalaženje informacija

•timski rad

•uporaba interaktivnih višemedijskih obrazovnih ili zabavnih sadržaja

•komunikacija bez obzira na udaljenost

•online bankarstvo, online kupnja

•…

Nedostatci računalnih mreža

•smanjena sigurnost – presretanje i krađa podataka

•izloženost zlonamjernim programima

•smanjena samostalnost i povećana odgovornost korisnika

•otežano održavanje – složenost sustava

Vrste računalnih mreža

Prema veličini računalne mreže možemo podijeliti na:

PAN (Personal Area Network) – osobna računalna mreža

LAN (Local Area Network) – lokalna mreža

MAN (Metropolitan Area Network) – mreža na području jednog grada

WAN (Wide Area Network)  – široko rasprostranjena mreža

Prema ulozi računala u mreži razlikujemo:

neravnopravan odnos – korisnik – poslužitelj

Korisnik je računalo na kojem obično radi jedna osoba, svrha mu je preuzimanje podataka i predaja istih poslužitelju.

Poslužitelj (server) pruža usluge korisniku. To su obično snažnija računala koja rade bez prestanka. Na njima mogu biti smještene mrežne stranice.

Prema ulozi računala u mreži razlikujemo:

ravnopravan odnos – čvor – čvor

U ovoj vrsti mreže sva su računala ravnopravno povezana. Računala ravnopravno komuniciraju, svako računalo u mreži je ujedno i korisnik i poslužitelj.

Povezivanje računala s mrežom i načini povezivanja s računalom

Kada prvi put povezujemo računalo s mrežom postavke mreže biti će postavljene na Javno (Public).  U ovom profilu računalo je sakriveno od drugih uređaja na mreži, onemogućena je zajednička uporaba pisača i dokumenata.

Mrežni profil Privatno (Private) namijenjen je uporabi u pouzdanoj mreži. Računalo je vidljivo ostalim uređajima na mreži, omogućena je zajednička uporaba pisača i dokumenata.

Više računala i uređaja na lokalnoj mreži možemo povezati u radnu grupu (workgroup) ravnopravnih članova. Ovakvo povezivanje omogućuje korištenje zajedničkih uređaja, dijeljenje mapa i datoteka te pristup internetu.