2.1. Operativni sustav Windows 10


LINK: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/c02a0aed-d517-4aef-8d3d-f21f15ca7104/


Jeste li kada pogledali u unutrašnjost računala? 

Što pokreće sve dijelove računala i omogućava da se koristimo mnoštvom različitih programa za učenje, zabavu i komunikaciju? 

U idućim ćemo sadržajima upoznati operativni sustav, njegove mogućnosti i načine rada kako bismo se sigurno i odgovorno mogli koristiti računalom i stvarati vlastite sadržaje.

Kako radi računalo? Što je operativni sustav?

Operativni sustav je program u računalu koji povezuje sve dijelove računala u jednu cjelinu, omogućuje korištenje raznih programa i sadržaja, omogućuje komunikaciju korisnika i računala te komunikaciju između računala i pametnih uređaja. Bez operacijskog sustava računalo ne može raditi, bilo bi beskorisno. 

Najpoznatiji operativni sustavi koje koriste današnja računala su WindowsMac OS i Linux. Pametni uređaji (tableti i mobiteli) također koriste operacijske sustave koji su posebno za njih namijenjeni i prilagođeni, a zovu se mobilni operativni sustavi. Najpoznatiji mobilni operativni sustavi za tablete i mobitele su Android, iOS i Windows. Neke operacijske sustave moramo kupiti pa ih zovemo komercijalni operativni sustavi, a neke operacijske sustave možemo koristiti besplatno i takve zovemo besplatni operativni sustavi. Komercijalni operativni sustavi su zatvoreni operativni sustavi. Njihov je programski kod i struktura zaštićena, korisnici ih ne mogu vidjeti i mijenjati. Besplatni operativni sustavi su često i otvoreni operativni sustavi. To znači da napredni korisnici mogu vidjeti njihov programski kod, uređivati ga i nadograđivati. 

Operativni sustav se može opisati različitim obilježjima. Operativni sustav Windows koristi se na računalima, te je istovremeno komercijalan i zatvoren. Operativni sustav iOS je mobilni zatvoreni operativni sustav.

Operativni sustav Windows 10 i grafičko sučelje

Prilikom uključivanja računala pokreću se postupci (procedure) koje pripremaju računalo za rad. Završetkom tih procedura na zaslonu se pojavljuje grafičko sučelje. Izgled grafičkog sučelja korisnici mogu samostalno uređivati i mijenjati. Što se sve nalazi na početnom grafičkom sučelju?

Glavni vizualni element grafičkog sučelja je radna površina. Ona u pozadini ima sliku koju korisnici mogu mijenjati. Na radnoj površini se mogu nalaziti ikone nekih programa i datoteka kao što je prikazano na slici. 

Ikone su male sličice. Klikom na ikone programa pokrećemo te programe ili pregledavamo sadržaj neke mape ako smo kliknuli na ikonu mape. Na prikazanoj slici radne površine nalaze se ikone programa operacijskog sustava: Bojanje 3DEksplorer za datotekeKalkulator, te ikona Koša za smeće u koji se privremeno spremaju podaci nakon brisanja. Na radnoj površini vidimo i ikone primjenskih programa i datoteka. 

Napomena

Na radnoj površini obično se nalaze ikone programa i datoteka koje se često koriste. Kao i kod uređenja radnog stola, nije dobro ispuniti radnu površinu računala mnoštvom takvih ikona.

Na dnu zaslona se nalazi programska traka. Na njoj može biti smješteno više ikona. Neke ikone na programskoj traci su zadane operativnim sustavom (StartPretraži WindowsPrikaz zadataka), a neke ikone korisnici mogu postavljati i uklanjati sami. Desni dio programske trake namijenjen je obavijestima operacijskog sustava (datum i vrijeme, mrežna povezanost, glasnoća zvučnika i sl.). Postavljanjem ikone nekog programa na programsku traku, korisniku se omogućuje nam se brže pronalaženje i pokretanje tog programa.

Izbornik Start

Popis svih primjenskih programa instaliranih na računalu prikazuje se u izborniku StartOn se otvara klikom miša na gumb Start koji se nalazi u donjem lijevom kutu programske trake. Programi se pokreću klikom lijeve tipke miša na pripadajuću ikonu ili pločicu.

Kako ikone primjenskih programa postaviti na radnu površinu ili programsku traku?

Ikone koje češće rabimo dodajemo na izbornik Start ili na programsku traku.

  • Desnom tipkom miša kliknemo na ikonu i iz skočnog izbornika odaberemo naredbu Prikvači na Start ili Prikvači na programsku traku iz podizbornika Više.

Upravljanje prozorima

U operativnom sustavu Windows većina programa prikazuje se ili izvršava u prozoru, pravokutnom grafičkom području namijenjenom izvršavanju programa. Npr. u jednom prozoru imamo otvoren program za Bojanje 3D, u drugom program za pisanje Word, u trećem prikazujemo sadržaj mape.

Prozor u kojem radimo (aktivni prozor) nalazi se u prvom planu. Naslovna traka aktivnog prozora jače je istaknuta. Dijelovi prozora kao što su naslovna traka, gumbi za veličinu prozora i rubovi prozora zajednički su svim prozorima.

Klikom na gumb za minimiziranje prozora, prozor nestaje sa zaslona i pojavljuje se u obliku ikone na Programskoj traci. Klikom na tu ikonu na Programskoj traci, program se ponovo pojavljuje na zaslonu. Klikom na gumb za smanjivanje – povećavanje veličine prozora mijenja se veličinu prozora. Klikom na gumb za zatvaranje programa program se zatvara.

Za promjenu veličine prozora (širine i visine) postavite pokazivač miša na rub prozora. Kada pokazivač promijeni oblik u dvostranu strelicu, kliknite i ne otpuštajući lijevu tipku miša, pomičite miš. Nakon što odredite veličinu prozora, otpustite lijevu tipku miša.

Premještanje prozora

Prozor programa možete premjestiti tako da kliknete na naslovnu traku i ne otpuštajući lijevu tipku miša pomičite miš. Kad prozor postavite na željeno mjesto otpustite lijevu tipku miša.

Pomoć u operacijskom sustavu

U operacijskom sustavu Windows postoji zbirka savjeta za lakše korištenje i primjenu različitih mogućnosti. Savjeti se pokreću iz izbornika StartSavjeti su organizirani po različitim kategorijama/područjima.

Pritiskom tipke F1 na radnoj površini otvara se sustav pomoći koji korisnicima prikazuje različite načine pronalaženja pomoći u operacijskom sustavu Windows 10.

Gdje i kako se spremaju podaci?

Svako računalo ima jedan ili više spremnika u kojima se spremaju svi programi i podaci. Spremnici se obično označavaju velikim tiskanim slovom iza kojega stoji dvotočje (C:, D: itd.). Uz oznaku svakog spremnika nalazi se i naziv koji se može promijeniti.

Napomena

Oblak je spremnik na udaljenom računalu kojemu se pristupa putem mrežnog preglednika.

Podaci se mogu spremati na memorijski štapić ili vanjski disk. To su vanjski i ujedno i prenosivi pomoćni spremnici.

Spremnici mogu biti različitog kapaciteta (količine prostora za spremanje podataka). Ispod svakog spremnika, uz kapacitet spremnika naznačen je i iskorišteni odnosno njegov preostali slobodni prostor.

Za prikaz Svojstva spremnika: desnom tipkom miša kliknite na ikonu spremnika nakon čega će se prikazati skočni izbornik u kojem odaberite naredbu Svojstva.