1.3. Logičke izjave i logičke funkcije


LINK: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/547b451a-0b6e-4712-8ced-3419f2c2198d/


LOGIČKE IZJAVE

•Logička izjava je tvrdnja za koju nedvosmisleno možemo utvrditi da li je istinita (True) ili lažna (False). Nelogičke izjave su subjektvine i ne mogu se provjeriti.

Logičke varijable su zamjena a određene logičke izjave. Kada izvodimo operacije nad varijablama, nastaju logičke funkcije. Logičke izjave možemo povezivati i kombinirati u logičke izraze.

Osnovne logiče funkcije su funkcije IDENTITETA, NEGACIJE, KONJUKCIJE I DISJUNKCIJE.

Rezultate odnosa u funkcijama možemo prikazati u tablicama istinitosti.

Funkcija IDENTITETA

Funkcija NEGACIJE (NE,NOT)

Funkcija KONJUKCIJE (I, AND)

Funkcija DISJUNKCIJE (ILI, OR)

TABLICA ISTINITOSTI


PITANJA ZA PONAVLJANJE

1.Što su logičke izjave?

2.Kako označavamo istinite i lažne izjave?

3.Čemu služi logička varijabla?

4.Kako zovemo funkciju koja vraća istu vrijednost jednaku njezinom argumentu?

5.Nabroji logičke funkcije.

6.Što je tablica istinitosti?