1.2. Slijedni i usporedni prijenos podataka u računalu


LINK: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/a65208e6-efcf-4e23-a492-8a75a259f864/


•Tijekom rada računala podatci se neprestano razmjenjuju

PRIJENOS PODATAKA IZMEĐU SREDIŠNJE JEDINICE I VANJSKIH UREĐAJA

•Svi podatci u računalu prikazani su električnim digitalnim signalima u binarnom obliku (0 i 1)

•Iz računala prema vanjskim uređajima podatci se pretvaraju u analogne električne veličine kako bi bili razumljivi čovjeku

•Podatke s vanjskim uređajima računalo razmjenjuje putem priključnih stezaljki slijednog ili usporednog tipa

SLIJEDNI PRIJENOS PODATAKA

•Bitovi se prenose slijedno tj. jedan po jedan

•Prijenos podataka je siguran i precizan ali spor

PARALELNI PRIJENOS PODATAKA

•istovremeni prijenos više bitova

•u odnosu na slijedni prijenos podataka brzina mu je znatno veća ali je manje siguran i precizan

UNIVERZALNA SERIJSKA SABIRNICA (USB)

•Podatci se razmjenjuju slijedno ali velikom brzinom

•Omogućava automatsko prepoznavanje priključenih uređaja (Plug and Play). USB postupno zamjenjuje druge vrste priključaka što znači da njime možemo spojiti tikovnicu, miš, fotoaparat, digitalnu kameru…


PITANJA ZA PONAVLJANJE:

1.Opiši arhitekturu računala.

2.Kako su podatci prikazani u računalu?

3.Nabroji nekoliko vanjskih jedinica.

4.U kakve veličine podatci moraju biti pretvoreni prilikom slanja na vanjske jedinice?

5.Opiši slijedni način prijenosa podataka.

6.Opiši paralelni prijenos podataka.

7.Koji prijenos podataka se najčešće upotrebljava i zašto?